Thăm dò ý kiến

Bạn muốn du học quốc gia nào nhất?

Biểu quyếtXem kết quả

Từ vựng tiếng Hàn số, số đếm, số thứ tự

22-04-2011 | 09:08:27


1.Số * Không 영 iơng * 공 công * Một 일 il * Hai 이 i * Ba 삼 xam

    * Bốn 사 xa
    * Năm 오 ô
    * Sáu 육 iúc
    * Bảy 칠 shil
    * Tám 팔 pal
    * Chín 구 cu
    * Mười 십 xíp
    * Mười một 십일 xíp-il
    * Mười hai 십이 xíp-i
    * Mười ba 십삼 xíp-xam
    * Hai mươi 이십 i-xíp
    * Hai mươi tám 이십팔 i-xíp-pal
    * Năm mươi 오십 ô-xíp
    * Một trăm 백 béc
    * Một trăm lẻ năm 백오 béc-ô
    * Một trăm hai sáu 백이십육 béc-i-xíp-iúc
    * Hai trăm 이백 i-béc
    * Ba trăm 삼백 xam-béc
    * Ngàn 천 shơn
    * Hai ngàn ba trăm 이천 삼백 i-shơn-xam-béc
    * Mười ngàn 만 man
    * Triệu 백만 béc-man

2.Số đếm,số lượng từ: chỉ số lượng, con cái, chiếc, thời gian,


    * Một 하나 ha-na
    * Hai 둘 tul
    * Ba 셋 xết
    * Bốn 넷 nết
    * Năm 다섯 ta-xớt
    * Sáu 여섯 iơ-xớt
    * Bảy 일곱 il-cốp
    * Tám 여덟 iơ-tơl
    * Chín 아홉 a-hốp
    * Mười 열 iơl
    * Mười một 열 하나 iơl-ha-na
    * Mười lăm 열 다섯 iơl-ta-xớt
    * Hai mươi 스물 xư-mul
    * Ba mươi 서른 xơ-rưn
    * Ba mươi lăm 서른 다섯 xơ-rưn-ta-xớt
    * Bốn mươi 마흔 ma-hưn
    * Năm mươi 쉰 xuyn
    * Sáu mươi 예순 iê-xun
    * Bảy mươi 일흔 il-hưn
    * Tám mươi 여든 iơ-tưn
    * Chín mươi 아흔 a-hưn

3.Số thứ tự

    * Lần thứ nhất 첫째 shớt-che
    * Lần thứ hai 둘째 tul-che
    * Lần thứ ba 세째 xê-che

Các tin khác

Du hoc Nhat BanHotel in Sapa

Hỗ trợ trực tuyến du học

Phạm Ngọc Hoàn - Hà Nội
0972 096 096

Phạm Trung Thuận - Hà Nội
0964 03 03 03

Nguyễn Thị Phương - Hà Nội
0964 30 30 30

Nguyễn Thanh Hòa - Hải Phòng
0987 932 932

Online

Visit : 5.704.896
Online : 8

Tag link share: Du học hàn quốc - Du học đài loan - Du học nhật bản - vé máy bay - Cửa thủy lực 2 cánh - Sửa máy giặt- Chuyển nhà trọn gói- Du học đài loan
thiết bị giặt là công nghiệp
thiết bị bếp nhà hàng

máy giặt lồng ngang

điều trị táo bón ở trẻ

cách trị táo bón cho trẻ sơ sinh

du hoc ireland