Thăm dò ý kiến

Bạn muốn du học quốc gia nào nhất?

Biểu quyếtXem kết quả

Từ vựng tiếng Hàn số, số đếm, số thứ tự

22-04-2011 | 09:08:27


1.Số * Không 영 iơng * 공 công * Một 일 il * Hai 이 i * Ba 삼 xam

    * Bốn 사 xa
    * Năm 오 ô
    * Sáu 육 iúc
    * Bảy 칠 shil
    * Tám 팔 pal
    * Chín 구 cu
    * Mười 십 xíp
    * Mười một 십일 xíp-il
    * Mười hai 십이 xíp-i
    * Mười ba 십삼 xíp-xam
    * Hai mươi 이십 i-xíp
    * Hai mươi tám 이십팔 i-xíp-pal
    * Năm mươi 오십 ô-xíp
    * Một trăm 백 béc
    * Một trăm lẻ năm 백오 béc-ô
    * Một trăm hai sáu 백이십육 béc-i-xíp-iúc
    * Hai trăm 이백 i-béc
    * Ba trăm 삼백 xam-béc
    * Ngàn 천 shơn
    * Hai ngàn ba trăm 이천 삼백 i-shơn-xam-béc
    * Mười ngàn 만 man
    * Triệu 백만 béc-man

2.Số đếm,số lượng từ: chỉ số lượng, con cái, chiếc, thời gian,


    * Một 하나 ha-na
    * Hai 둘 tul
    * Ba 셋 xết
    * Bốn 넷 nết
    * Năm 다섯 ta-xớt
    * Sáu 여섯 iơ-xớt
    * Bảy 일곱 il-cốp
    * Tám 여덟 iơ-tơl
    * Chín 아홉 a-hốp
    * Mười 열 iơl
    * Mười một 열 하나 iơl-ha-na
    * Mười lăm 열 다섯 iơl-ta-xớt
    * Hai mươi 스물 xư-mul
    * Ba mươi 서른 xơ-rưn
    * Ba mươi lăm 서른 다섯 xơ-rưn-ta-xớt
    * Bốn mươi 마흔 ma-hưn
    * Năm mươi 쉰 xuyn
    * Sáu mươi 예순 iê-xun
    * Bảy mươi 일흔 il-hưn
    * Tám mươi 여든 iơ-tưn
    * Chín mươi 아흔 a-hưn

3.Số thứ tự

    * Lần thứ nhất 첫째 shớt-che
    * Lần thứ hai 둘째 tul-che
    * Lần thứ ba 세째 xê-che

Các tin khác

Du hoc Nhat BanHotel in Sapa

Hỗ trợ trực tuyến du học

Phạm Ngọc Hoàn - Hà Nội
0972 096 096

Phạm Trung Thuận - Hà Nội
0964 03 03 03

Nguyễn Thị Phương - Hà Nội
0964 30 30 30

Nguyễn Thanh Hòa - Hải Phòng
0987 932 932

Online

Visit : 6.444.636
Online : 16

Tag link share: Du học hàn quốc - Du học đài loan - Du học nhật bản - du hoc ireland - du an the golden palm - dịch tiếng anh bằng hình ảnh - du học đài loan
imperial plaza giải phóng

eliquid

du hoc ireland

vape shop

dịch tiếng anh chính xác nhất

kèo bóng đá

in tờ rơi giá rẻ hà nội

in tờ rơi giá rẻ hà nội

keobongda